Ga naar de afzonderlijke sites van de advocaten van onze maatschap

Voor-recht

Mr. M.A.R. Schuckink Kool

Recht voor Allen

Mr. M. van Duijn

Mr. Etienne Prins

Mr. Etienne Prins

Rechtsgebieden

Sociale zekerheidsrecht

Huurbeschermingsrecht

Ontslagbeschermingsrecht

Demonstratierecht

Strafrecht

Kraken

Burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet


Rechtsgebieden

Omgevingsrecht

Natuurbeschermingsrecht

Ruimtelijke ordeningsrecht

Milieurecht

Openbaarheid van bestuur

Paracommercialisme in de horeca

Overeenkomstenrecht


Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Sociale zekerheidsrecht

Huurrecht

Contractrecht

Privacywetgeving

Openbaarheid van bestuur