Ga naar de afzonderlijke sites van de advocaten van onze maatschap

Voor-recht

Mr. M.A.R. Schuckink Kool

Utopie advocaten

Mr. M. van Duijn, Mr. J. van Lunen & Mr. E.M. Prins

Rechtsgebieden

Sociale zekerheidsrecht

Huurbeschermingsrecht

Ontslagbeschermingsrecht

Demonstratierecht

Strafrecht

Kraken

Burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet


Rechtsgebieden

Strafrecht

Demonstratierecht

Woonrecht

Natuurbescherming

Ruimtelijke ordening

Verenigingsrecht

Waterrecht

Handhaving en toezicht

Contractenrecht

Privacyrecht

Advies en strategie